Artiklar - Novus Coachutbildning
2018-08-09

Har vi råd att inte lyssna på varandra?

Coachande förhållningssätt spar tid och pengar Att lyssna och ställa frågor istället för att ge råd är ofta det mest utmanande för våra deltagare på coachutbildningen. Vi […]
2018-04-05

Coachande ledarskap- möten som ökar hälsotalet

Sjukskrivningar pga psykisk ohälsa har ökat med 70% de sista åren. 84 % av medarbetarna är inte engagerade i sitt arbete. Stress ger upphov till 38% […]
2018-02-07

Coachande förhållningssätt och neurovetenskap

Idag är både coaching och neurovetenskap (kunskap om hjärnans funktion) aktuella ämnen i många sammanhang. Det är intressant att se att neurovetenskapen ger förklaringar till varför […]
2017-07-11

Frågor och goda råd

Vad tycker du att jag ska göra? Ett coachande förhållningssätt vilar på övertygelsen om att alla människor har svaren inom sig. Svaren på vad som är […]
2017-05-17

Nyfikenhet och en gemensamt utforskande miljö

Hur påverkas du i ett möte med någon som verkligen är intresserad av just dig? De flesta av oss upplever detta mycket positivt och jag-stärkande Att […]
2017-03-09

Coaching – Vad, hur och när?

  Coaching är ett kreativt och tankeprovocerande samarbete för ökad livskvalitet, målfokusering och effektivare lärande   Vad? Coaching är ett kreativt och tankeprovocerande samarbete för ökad […]
2016-10-09

Intresse och nyfikenhet – verktyg för coachen

Hur påverkas du i ett möte med någon som verkligen är intresserad av just dig? De flesta av oss upplever detta mycket positivt och jag-stärkande. Att […]
2016-02-09

Coaching och hjärnan

Vår hjärna – inte alltid så klok och logisk Det forskas i dag mycket kring hur vår hjärna fungerar. Den nya vetenskapen – neurovetenskapen – kan […]
2016-01-01

Coachande ledarskap – ett ledarskap i tiden

 Det coachande ledarskapet – en ledarstil i tiden. Varför? För att snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer tydliga krav på individens förmåga att leda sig själv. […]
2015-11-06

Förändring och utveckling – Hot eller möjlighet?

Förändring och utveckling är ledord i dagens moderna samhälle.  Förändringar och utveckling kan upplevas väldigt olika av olika personer – somliga känner inspiration medan andra känner […]