Coachande förhållningssätt spar tid och pengar

Att lyssna och ställa frågor istället för att ge råd är ofta det mest utmanande för våra deltagare på coachutbildningen. Vi är så vana, i all välmening, att ge råd och flika in med egna erfarenheter och åsikter i våra samtal. En bit in i utbildningen börjar deltagarna se effekterna av att använda ett coachande förhållningsätt, både i privata och yrkesmässiga samtal – det  ger båda parter mer energi och samtalen utvecklas. 

 

Coachande förhållningssätt – tid för att lyssna på varandra

Ett coachande förhållningssätt inte bara spar tid och pengar – det gör att människor både mår och presterar bättre. Medarbetare som blir sedda och bekräftade känner sig betydelsefulla och vill engagemangera sig och ta ansvar för sin del i processen.

Fler och fler undersökningar visar att såväl organisationer som enskilda individer mår dåligt och presterar sämre då vi inte tar oss/ges tid för att lyssna på varandra. Att inte lyssna leder till missförstånd och konflikter, dåliga beslut, sämre möten, minskad energi och förlorat engagemang och det är inte svårt att räkna ut att detta påverkar både det ekonomiska- och det mänskliga kontot negativt.

 

Aktivt lyssnade

Ett coachande förhållningssätt innebär ett aktivt och medvetet sätt att lyssna, bortom egna erfarenheter och förutfattade meningar. Detta sätt att lyssna är en aktiv handling som skapar förtroende och bekräftelse – viktiga komponenter för att skapa engagemang och energi i en relation/ grupp. Det handlar om att efterfråga människors egna vilja och drivkrafter.

 

Kraftfulla frågor

Kraftfulla och öppna frågor är en del i det coachande förhållningssättet som öppnar dörrar för nya perspektiv, ökat engagemang och nya handlingar. Kraftfulla frågor är kraftfulla just för att de adresserar eget ansvar och engagemang hos den som besvarar frågan – stället för att ge egna lösningar och tala om vad den andre ska göra.

 

Tydliga mål och konkreta handlingar

Det coachande förhållningssättet har ett tydligt fokus på handling och nya resultat. Tydliga mål med ett tydligt syfte underlättar och säkerställer färden mot målet. När var och en förstår innebörden och den egna vinsten ökar engagemanget att arbeta mot målet. I det coachande förhållningssättet är tydliga mål och konkreta handlingar för att nå målet en central del, som säkerställer att vi är på rätt väg och underlättar för oss att ta oss till målet.

 

Har vi råd att inte lyssna på varandra, verkligen lyssna på varandra?coachande förhållningssätt

Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process
som inspirerat dem att maximera sin personliga och professionella potential.  

ICF – International Coach Federation

 

Marie-Louice Walin

ICF Certifierad Coach (ACC) och coachutbildare

 

Utbilda dig till coach- med möjlighet till internationell certifiering

 

Skriv gärna din kommentar här: