Coachande samtal

Coachande samtal – Samtal som stärker och utvecklar

För mig kändes utbildningen konkret och användbar redan från start. Praktiska samtalsövningar i trygg miljö, med kunniga inspirerande  kursledare och vetgiriga kursdeltagare gav mig mod, en stor dos självinsikt och kunskaper för att gå ut och ”Våga” på riktigt/ Birgitta Skoglund

Ett coachande förhållningssätt innebär ett aktivt lyssnande och förmåga att ställa frågor för att bekräfta, motivera och utveckla individer och grupper. Coachande samtal uppmuntrar det inre ledarskapet genom att motivera, inspirera och stödja, vilket ökar engagemanget hos din samtalspartner.

Denna tvådagars kurs ger dig konkreta verktyg och praktisk träning för att utveckla din kommunikativa förmåga och få en högre kvalitét i mötet med människor. Du lär dig grunderna i ett lösningsfokuserat samtalssätt som gynnar utveckling, ökar motivation och delaktighet. Coachande samtal uppmuntrar din samtalspartner till att nå satta mål – i dialog, istället för i envägskommunikation. Coachande förhållningssätt expanderar dialogen och skapar kreativitet i en produktiv och ömsesidig kommunikation.

Coachande samtal -För vem?

Ett coachande förhållningssätt används som kompletterande kompetens i många yrken; lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden; lärare (utmärkt verktyg för utvecklingsplanerna i IUP:n), rektorer, utbildnings- och utvecklingsansvariga, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter m fl. Alla som på något vis arbetar med mänskliga möten har glädje och nytta av ett coachande förhållningssätt.

Mål

Kursen ger dig konkreta verktyg och praktisk färdighetsträning för att öka din kommunikativa kompetens som gör din kommunikation mer effektiv samt ökar engagemanget hos din samtalspartner. Du får med dig en skriftligt dokumenterad verktygslåda för att bättre kunna motivera, inspirera och stödja utifrån att bejaka det inre ledarskapet hos din samtalspartner

Innehåll

• det coachande förhållningssättet – en lösningsfokuserad samtalsmetodik som fungerar
• kunskap om förändringsprocesser
•skapa, bibehålla och reparera förtroende
• hantera ”känsliga” samtalsämnen och ambivalens
• samtalsverktyg som gör att du inte känner dig dränerad
• lär dig känna igen begränsande förhållningssätt och öka din medvetenhet om din roll och påverkan i mötet med människor

Kursupplägg

Under två dagar varvar vi teori och praktik utifrån ett coachande förhållningssätt för att utveckla samtalet till ett kraftfullt verktyg i mötet med andra.

Kursintyg

Kursintyg efter avslutad kurs

Begär offert

www.nowus-coachutbildning.se_coachande samtal

Coachande samtal uppmuntrar det inre ledarskapet genom att motivera,
inspirera och stödja, vilket ökar engagemanget och kreativiteten hos din samtalspartner

Marie-Louice Wallin, Cert ICF Coach och Utbildare

 

 

Skriv gärna din kommentar här: