Coaching för lärare/pedagoger

Coaching – Se varje individs unika möjligheter

Det coachande förhållningssättet har stor tillit till individens egna resurser för sitt lärandeoch skapar därigenom kompetenta och självgående individer.

Ordet coach kommer från ungerskans kocsi, vilket betyder en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt för att tillverka speciellt välgjorda vagnar. Dessa vagnar fraktade människor från en plats till en annan – alltså att bära fram en människa från en nuvarande situation till en önskad situation.

Coaching handlar om att se den enskilde individens möjligheter genom att stödja processer för utveckling och lärande, tydlig kommunikation, ägarskap och tro på individens och gruppens inre potential.

Coachande förhållningssätt

Coaching har länge varit ett begrepp i idrottsvärlden – som ett sätt att stödja och motivera idrottsutövaren till ökade prestationer. Det coachande förhållningssättet är ett värdefullt verktyg för dagens lärare/pedagoger då de ska möta nya krav i ett modernt samhälle samt att kunna stödja varje enskild individs personliga utveckling och kunskapsinhämtande. Det coachande förhållningssättet är också ett redskap för lärare/pedagoger i mötet med kollegor och för att hantera sin egen arbets- och livssituation på ett optimalt och tillfredsställande sätt.

 

Den moderna människan i ett samhälle i ständig utveckling

Det coachande förhållningssättet har stor tillit till individens egna resurser för sitt lärande och skapar därigenom kompetenta och självgående individer.  Detta stämmer väl överens med det moderna samhällets struktur i form av snabba och stora förändringar och valmöjligheter, vilket ställer större krav på individens förmåga att leda sig.

Rollen som lärare och pedagog handlar om så mycket mer än kunskapsöverföring. Utmaningen ligger i att skapa förutsättningar för individen till egen utveckling – att hitta sin egen mening och vilja till ansvar och kunskapsinhämtande. Ansvaret för den sociala färdighetsträningen har i dagens samhälle allt mer överförts till lärarens/pedagogens roll – kanske inte minst för att det är dessa vuxna den unga träffar större delen av sin tid. Detta ställer helt andra krav på lärare/pedagoger idag än vad som tidigare var vanligt. Lärare/pedagoger som också är duktiga coacher får sina elever att utvecklas till jag-starka, socialt kompetenta och självgående individer – med redskap för kunskapsinhämtande, social kompetens och eget ansvar.

Vinster med ett coachande förhållningssätt

• Jag-stärkande för den coachade
• Motivationshöjande
• Ökat individuellt ansvar
• Tydlig kommunikation
• Konflikthantering

Är du beredd att ta nästa steg i din roll som lärare/ pedagog?

coaching för lärare(pedagoger

Det coachande förhållningssättet har stor tillit till individens egna resurser
för sitt lärande och skapar därigenom kompetenta och självgående individer

Skriv gärna din kommentar här: