Coaching för mig

Att utbilda sig till coach är lite av en resa, inte bara en yrkesmässig resa utan även en personlig resa. En av våra deltagare på utbildningen Diplomerad Coach ACC berättar så här om sin resa till diplomerad coach.

Coaching för mig

Utbildningen till diplomerad coach har varit en mycket spännande resa. Den började med många stora frågetecken. Kan detta verkligen fungera? Vad är egentligen coaching? Hur fungerar det att bli coachad? Så mycket nytt, så spännande och skrämmande på en och samma gång. Är detta verkligen något för mig?

Ja, detta var frågorna som dök upp i mitt huvud efter första mötet på skolan. Att jag valt att söka till utbildningen var egentligen en liten slump. Jag ville hitta mig själv, göra något annat och min man sa – ”detta tror jag är något för dig!”. Jag kom alltså full av förväntan men utan att riktigt veta vad coaching är. Efter första lektionen kände jag mig väldigt förvirrad och hela jag undrade vad jag egentligen håller på med.

När jag kom hem från första dagen slog jag upp på Wikipedia vad just coaching betyder och läste då dessa rader:

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap.

Coachning kan utövas på många olika sätt. Vanligt är att man sätter upp delmål, uppmuntrar och ställer frågor.”

Jaha det lät ju fint och intressant men redan första dagen hade vi fått förklarat för oss att det INTE är vi som har svaren eller lösningarna på angelägenheterna. Vi ställer frågorna och det är klienten som har sina egna lösningar och sitter inne med sina egna svar. Det är jag som coach som ansvarar för samtalet.

Detta blev en stor konflikt i mitt huvud. Det är ju alltid jag som hittar lösningarna på mitt jobb – prova detta, gör såhär, säg såhär, testa detta – och nu var det jag som skulle ställa kraftfulla frågor för att hjälpa min klient att finna sina svar. Hur ska jag klara det? I hela mitt liv har jag varit fostrad att hitta lösningar och då framförallt åt andra.

Detta var min första vånda. Sedan kom tanken på VEM är intresserad av coaching och vilka ämne kan man coacha i om jag inte ska ge svar och behöva vara sakkunnig?

Idag några veckor senare har den berömda ”polletten” trillat ner. Jag hyser stor respekt för detta fina hantverk som jag verkligen förstått att det är. Jag har fått äran att ta del av detta hantverk och även fått vara en del utav det genom denna utbildning. Jag hyser största respekt för hur mycket svar varje människa besitter utan att ibland själv vara medveten om detta. Jag har fått äran att närvara vid flera tillfällen där förändring faktiskt skett på grund av frågor som lett till eftertänksamhet och därigenom finna en hel del svar och/lösningar som lett till fantastiska förändringar. Detta tycker jag är otroligt mäktigt.

Jag har så många fina redskap med mig idag som jag lärt mig använda med stor respekt och tillit. När man läser beskrivningen om vad coaching innebär är just frågor ett av verktygen.

Frågorna som ofta är väldigt enkla men som ändå kan ge så stora svar. Frågorna som ibland både kan vara känsliga och provocerande genom att jag som coach lyssnar på vad du som klient berättar och genom att ställa den rätta frågan kunna klargöra vad det är som berättas. Frågor som kan ändra energin i samtalet både uppåt och neråt. Frågor som ger eftertänksamhet och ibland en ny vinkel på ämnet. Frågor som utmanar och sätter nya mål. Korta kraftfulla frågor som förtydligar ämnet som diskuteras och för samtalet framåt. Frågorna behöver inte vara många så länge de har en betydelse och relevans för samtalet.

Frågor kombinerat med en god och direkt kommunikation där vi är i samtalet här och nu. Vad är det vi diskuterar idag? Vart vill vi komma med dagens samtal? Tydliggöra och ansvara för samtalet medan klienten är den som färglägger berättelsen med sina ord, sina svar och sina lösningar. Detta har varit en utmaning med tanke på mitt lösningsfokuserade synsätt men för varje samtal jag haft och för varje gång jag blivit coachad har detta vuxit fram till en styrka istället för den rädsla jag kände från början.

En annan aspekt som var ganska obekväm för mig och som jag kände mig väldigt otrygg i är tystnadens effekt i ett samtal. Idag inser jag att tystnad vid rätt tillfälle kan vara ett av mina mest värdefulla redskap som jag har i min verktygslåda. Jag har alltid varit lite obekväm med tystnad och kanske ”pladdrat” på bara för att få bort tystnaden. Tystnaden idag i ett coachande samtal har gett mig upplevelsen av tid för eftertänksamhet. Tid att resonera med sig själv, tyst med sina egna tankar. Tystnaden är otroligt kraftfull och föder ofta många nya infallsvinklar om man vågar vänta ut, ge tid för att få finnas här och nu.

Tid är en annan vinkling som jag vill nämna. Coaching är helt fantastisk då jag ger min klient egen tid där fokus ligger fullt och fast på klienten. Mitt viktigaste redskap här anser jag är lyssnandet. Att aktivt kunna följa klienten i hens angelägenhet genom att lyssna är också väldigt mäktigt. Att som klient kunna ge sig tid med sig själv med sin angelägenhet utan att någon lägger in värderingar eller sanningar och kunna få prata på och tänka efter i sin egen takt och ändå känna att det är någon som hör vad jag säger, det är någon som ger mig tid att prata om min angelägenhet. Detta upplever jag som en mycket positivt. Att genom ett aktivt lyssnande hjälpa klienten att få möjlighet att fördjupa sig och brodera ut samtalet men att ändå ha fokus genom mitt lyssnande för att hålla i tråden så att hen får möjligheten att hitta tillbaka till ämnet som diskuteras. Den röda tråden för att få ett jämnt och fint flyt i samtalet

Respekt, tillit och att inge ett professionellt förhållningsätt är A och O. För mig är coachingen väldigt speciell idag när jag verkligen förstått så otroligt mycket detta kan ge klienten. Detta kan också förstöras direkt om man inte visar just respekt och professionalism inom sitt yrke. Det är så viktigt att inge ett förtroende och att man vårdar de angelägenheter klienten kommer med, med största respekt. Givetvis genom att påtala att vi har tystnadsplikt och det som sägs i det coachande samtalet stannar i rummet och varken dokumenteras eller förs vidare. Genom att klargöra från start vad coachingen innebär via en coachingöverenskommelsen där jag berättar hur just mitt upplägg är så att båda parter vet vad som gäller och vilka förväntningar som finns. Detta är mycket viktigt för att starta en god grund och en tillit i det fortsatta samtalet.

Mål och delmål är viktigt för att komma framåt i processen. Finnas som ett bollplank när nya idéer på lösningar och planer dyker upp och kunna gratulera och stötta efter uppnådda mål på vägen. Tydliggöra resan mot målet för att komma framåt i samtalen, hitta klientens bästa sätt att jobba mot sitt mål på ett kreativt sätt. Men viktigt är att belysa att det är det sätt som passar klienten bäst!

Detta är en rolig bit för mig som alltid gärna vill hitta lösningar. Här får jag möjligheten att hitta ett redskap som hjälper klienten att komma framåt. Jag har provat många olika metoder under mina samtal såsom mindmap, rita in i kalender, anteckningar både på papper och på whiteboard, stjärnbilder, byta platser i rummet, ja jag har verkligen provat olika saker för att hitta det verktyg som passat klienten bäst. Det roliga i detta är – att det är ALLTID klienten som kommit fram till – vilken bra idé!, jag skulle kunna göra såhär och såhär det skulle kunna fungera för mig. Detta tycker jag är kraftfullt att genom en kreativ process i samtalet hitta just den väg som klienten själv valt och använda denna som ett redskap.

Jag älskar verkligen omväxlingen i hur samtalen ter sig. Jag har provat ha samtal på café, i lokal, hemma hos mig, i grupp, enskilt, via telefon och det fantastiska är att det har fungerat precis lika bra överallt. Jag har ju mitt viktigaste verktyg med mig – lyssnandet!

Coachingen är ett hantverk och det är ett otroligt fint förtroende som skapas i samtalet. Det är en kreativ process där inte det ena samtalet är det andra likt. Det är ett varierande hantverk där mycket påverkas av energinivå och temperaturer. Ett hantverk där det egentligen inte finns några begränsningar utan det finns precis så många möjligheter som klienten vill se.

Det kan vara stort och det kan vara smått. Det kan vara långt och det kan vara kort. Det kan vara känslosamt och glädjefullt. Det kan vara svart det kan vara vitt och där mitt jobb blir att prova om det fungerar med gråskalor. Ja, det är ett otroligt stort arbete som bygger på det viktigaste av allt, empati och medmänsklighet.

Coaching för mig där rädslan i starten var VEM skulle vilja prata med en coach och om vad skulle man vilja prata?

Just nu svarar jag alla och allting. Jag är så tacksam för att jag insett att den viktigaste personen jag har att diskutera mina angelägenheter med är just med mig själv. Detta är något alla borde få uppleva och prova på. Jag sa vid något tillfälle att när jag tänker på mig som coach i en mening då vill jag säga:

Ge dig själv tid att finna de svar som du själv bär inom dig.

Dessa rader tycker jag säger mycket om vad coachingen betytt för mig. Jag ser så fram emot att fortsätta utvecklas, bygga på min verktygslåda med ännu fler redskap och träffa många klienter som jag hoppas kunna ge lite av allt det jag känner att coaching betyder för mig. Kunna finnas som ett bollplank och ett stöd på vägen. Det som för mig var så svårt att förstå har idag blivit den krydda jag såväl behövt för att hitta mig själv och mina val. Jag längtar så efter att få ge mitt lyssnande och min tid till någon som behöver det lika mycket som jag gjort. Att varje dag inse att man hela tiden lär sig något nytt om sig själv bara genom att ge sig själv tid att få vara.

Tack för en bra utbildning och tack för att jag valde mig!/ Ann-Sofie

 

Coaching för mig

 

Coachingen är ett hantverk
Ett hantverk där det egentligen inte finns några begränsningar
utan det finns precis så många möjligheter som klienten vill se

 

Skriv gärna din kommentar här: