Coaching- Genuina möten

Coaching – Genuina möten

Mötet som plats för växande och utveckling

Människor blir till i mötet med andra människor. Det är i våra relationer och sociala sammanhang vi får våra erfarenheter och skapar oss vår självbild. I mötet med andra kan vi läka, växa och utvecklas. Novus Coachutbildning fokuserar på mötet som plats för växande och utveckling, av såväl individ som grupp.

Novus  coachutbildning förenar vår inre och yttre verklighet. När vi är medvetna om vår inre värld i form av värderingar, känslor, längtan, kreativitet och mening så kan vi skapa vår yttre värld i överensstämmelse med vårt inre och våra önskningar om framtiden.

Tydlig kommunikation

Coaching handlar om en tydlig kommunikation och genuina möten mellan människor, en längtan att bli hel i en många gånger splittrad tillvaro. I vår tid med ständiga och ofta snabba förändringar har just detta blivit en brist. Coaching handlar om en kreativ och tydlig kommunikation och genuina dialoger – förutsättningar för utveckling av relationer, grupper och organisationer.

 

Utvecklande samtal

Coachen använder samtalet som verktyg för utveckling. Samtal, och framför allt utvecklande samtal är en färdighet som kräver träning och praktisk erfarenhet. Det finns många teorier om samtal och förändringsprocesser. Novus Coachutbildning har ”plockat russinen ur kakan” vad gäller teorier för samtal och möten mellan människor. Vårt fokus ligger på färdighetsträningen, att träna känsla och närvaro i mötet med en annan människa.

genuina möten

Möte för växande och utveckling. Det är i mötet med andra människor vi blir till.
Det är i våra relationer och sociala sammanhang vi får våra erfarenheter och vår självbild skapas.
Det är i mötet med andra människor vi växer och utvecklas. I mötet kan vi också läka de sår vi fått i tidigare möten

 

 

Skriv gärna din kommentar här: