Coaching – hållbar utveckling

Coaching – redskap för hållbar utveckling

I vår tid, med ofta både stora och snabba förändringar och många valmöjligheter ställs stora krav på oss människor. En hållbar utveckling i företag, organisationer och i samhället i stort börjar med utveckling av individer. Rollen som   t ex ledare eller lärare handlar att skapa förutsättningar för individers och gruppers utveckling.

Coaching används för personlig utveckling, utvecklings- och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer. Alla som på något sätt arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommunikationen, öka sin förmåga att hantera förändringar och skapa ny mening, har nytta av coaching, både i arbetslivet och privat.

Diplomerad Coach – Kompetens i yrkeslivet

Som diplomerad coach har du verktyg för att arbeta som coach i personlig utveckling. men också samtalsverktyg för många andra typer av samtal.  Coaching användas  som kompletterande kompetens i många yrken, tex lärare, ledare, personalansvarig, hälso- och sjukvårdspersonal, alternativterapeuter m fl.

Arbetssättet som coachen använder är processorienterat, dvs den meningsskapande processen är av primär betydelse. Coachens största uppgift är att göra individen framgångsrik i sin egen utvecklingsprocess.

www.novus-coachutbildning.se_hållbar_utveckling 

Coachens största uppgift är att göra individen framgångsrik i sin egen utvecklingsprocess

Marie-Louice Wallin, Cert ICF Coach och Utbildare

Skriv gärna din kommentar här: