Coachutbildning – ICF godkänd

Coachutbildning – ICF godkändACSTH_logga

Vår coachutbildning fokuserar på just mötet som plats för utveckling för både  enskilda individer och grupper. I vår coachutbildning får du konkreta verktyg och praktisk träning för att utveckla din kommunikativa förmåga och få en högre kvalitét i mötet med människor. Du lär dig grunderna i ett lösningsfokuserat samtalssätt som gynnar utveckling, ökar motivation och delaktighet.

Novus coachutbildning är godkänd och kvalitetsgranskad av ICF (International Coach Federation). Detta säkerställer för dig en utbildning av hög kvalitet och internationell standard.

International Coach Federation (ICF) är världens största partsneutrala yrkesorganisation för coacher. ICF tillhandahåller kvalitetssäkring av coacher och utbildningar. Kärnvärden är integritet, excellence, samverkan och respekt.

Utbildningen bygger på ICF´s 11 kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

 

Diplomerad Coach- Med möjlighet till internationell certifiering

Coaching uppmuntrar din samtalspartner till att nå satta mål – i dialog, istället för i envägskommunikation. Ett coachande förhållningssätt expanderar dialogen och skapar kreativitet i en produktiv och ömsesidig kommunikation.
Som Diplomerad Coach / Certifierad Coach har du verktyg för att arbeta som coach inom personlig utveckling. Men också samtalsverktyg för många andra typer av samtal och i möten med människor. Coaching används som kompletterande kompetens i många yrken, tex lärare, rektorer, ledare, personalansvarig, hälso- och sjukvårdspersonal, alternativterapeuter m fl. Som coach kan du arbeta med såväl individer som grupper för

  • att frigöra potential och motivation tydlig och kreativ kommunikation
  • fördjupad kvalitet relationer
  • personlig mognad och utveckling
  • ökad medvetenhet och insikt
  • ett fördjupat lärande
  • målformulering och målfokusering
  • att uppnå önskade resultat
  • att förbättra prestationer
  • ökad livskvalitet

 

Tack för en fantastisk kurs, som gav mig många nya insikter, kunskaper och verktyg. Kursen har en väl avvägd blandning av teori och praktik, med många tillfällen till cocahingsamtal.  Med kunskap, värme och engagemang inspirerar kursledarna deltagarna till att våga testa och tänja sina gränser, och därmed också utvecklas. Jag rekommenderar den varmt!
/ Dijana Pavlovic, Dipl. Samtalsterapeut

 

 

Certifiering hos ICF

Efter avslutad coachutbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF. För certifiering behöver du utöver din grundutbildning; 100 timmar coaching, 10 tim mentorcoaching, samt godkänt kunskapsprov hos ICF. Läs mer om certifiering hos ICF

Nästa utbildningsstart

Vi samarbetar med Folkuniversitetet i Stockholm, Södertälje och Västerås:
För datum och ort

Fortsättningsmöjligheter

Novus anordnar även mentorcoachning inför din certifiering hos ICF

 

Skriv gärna din kommentar här: