Coachutbildning- Om oss

Coachutbildning med kvalitet och passion

Marie-Louice Wallin ICF Certifierad Coach (ACC)Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach (ACC)

Intresset för människor, relationer och hälsa har alltid funnits som en ingrediens i mitt liv. Mina egna erfarenheter och upplevelser av livet har varit en drivkraft till att lära mig att förstå och själv kunna påverka min hälsa, utveckla mig själv  och mina relationer. I grunden är jag utbildad förskollärare och  den röda tråden i mitt yrkesliv har varit pedagogik, kreativitet och lärande.

Jag har arbetat med friskvård och personligt ledarskap i över 25 år – och brinner för att hjälpa människor att växa och utvecklas. Genom åren har jag fått förtroendet och glädjen att följa många människors resa i personlig utveckling och utbildning, genom att utforska de outnyttjade potentialerna som finns inom var och en av oss, såväl privat som yrkesmässigt.   

Coaching är ett kraftfullt verktyg som fungerar i många olika sammanhang, med fokus på att människor växer då de blir sedda och lyssnade på.                        .

Det är med glädje, stolthet och inspiration jag delar med mig av min kunskap och mina erfarenheter, vilka 2009 tog formen av en egen coachutbildning,  i det egna företaget Novus (Tidigare Coaching- Heart to Heart). Våren 2011 kvalitetsgranskades och godkändes  coachutbildningen av ICF (International Coach Federation)

 

Till min hjälp har jag duktiga och certifierade coacher, med erfarenhet av egen verksamhet inom coaching och personlig utveckling.

 

 

Anna Friedensberg, ICF Certifierad Coach (ACC)IMG_1

Jag heter Anna Friedensberg, är ICF-certifierad coach och samtalspedagog. Jag driver sedan 2007 företaget Livscoaching AF, där jag arbetar med samtalscoaching för privatpersoner och anställda. De frågeställningar jag valt att fokusera på är stress, relationer, personlig utveckling och existentiella frågor. Jag erbjuder också prestationsbefriad individuell ledarskapsutveckling till chefer.

Min grundutbildning är en Fil.Kand i Media-, och Kommunikationsvetenskap och har haft ett varierande yrkesliv innan min egen inre resa ledde mig in på spåret att arbeta med människor och utveckling. Jag menar verkligen när jag säger att det är ett stort privilegium och ett ständigt lärande att möta människor och få ta del av det viktiga i våra liv. Att se hur vi kan förändra vårt sätt att tänka och agera, bara vi får stanna upp, reflektera och bli stöttade på vägen.

Novus coachutbildning tar fasta på och lyfter coachingens mjukare aspekter. Något som jag tror är väldigt betydelsefullt, både för dig som själv kommer att utvecklas med coachingen och för dina framtida coachingsamtal.

 

Susanne Blomberg, ICF Certifierad Coach Susanne 2015(ACC)                                                    

Att få förtroendet och möjligheten att vara delaktig i någon annans resa mot nya spännande mål, att se personen använda sin potential, är ett enormt privilegium. Jag brinner verkligen för det jag arbetar med!

Min coachkarriär började i England 2010 där jag gick min utbildning med sikte på att bli ICF-certifierad. Jag har senare byggt på den med Executive Coaching samt Affärscoaching, och är nu ICF-certifierad coach.

Idag arbetar jag i huvudsak med affärscoaching, ledarskapscoaching, samt karriärcoaching. Det intressanta är att oavsett vad man coachar i, berör man hela livet – allt hänger ihop! Jag är civilekonom från Stockholms Universitet med tjugofem års erfarenhet från näringslivet, bl a som ekonomichef i börsbolag och en medlemsorganisation, vilket gett mig god förståelse för både chefens och medarbetarens roll. Erfarenheter som är en stor tillgång vid coaching av chefer, medarbetare och team.

Jag tar också med mig erfarenheter från olika kulturer, både inom och utom Sverige, då jag bott och verkat på många olika platser.

 

Nästa utbildningsstart

Vi samarbetar med Folkuniversitetet i Stockholm, Södertälje och Västerås:
För datum och ort

Fortsättningsmöjligheter

Novus anordnar även mentorcoachning inför din certifiering hos ICF

 

 

Skriv gärna din kommentar här: