Ett coachande förhållningssätt fördjupar och utvecklar mänskliga relationer

Hur påverkas du i ett möte med någon som verkligen är intresserad av just dig?

De flesta av oss upplever detta mycket positivt och jag-stärkande

Att mötas av intresse och nyfikenhet har ofta den effekten på oss människor att vi gärna berättar mer om oss själva, vi bjuder in den andre i vår värld. Att mötas av en människa som inte tror sig veta mer om mig än vad jag gör själv är oerhört bekräftande. I den andres genuina intresse för just mig och min erfarenhet får jag vara huvudpersonen i min egen verklighet.

Ett coachande förhållningssätt skapar förutsättningar för nyfikenhet och en gemensamt utforskande miljö. Du är inte ett oskrivet blad, du har egna erfarenheter, förutfattade meningar och tolkningar. I ett icke-vetande förhållningssätt har du förmåga att låta detta vara i bakgrunden. Vi är som människor ofta mycket känslig för om vår samtalspartners nyfikenhet kommer från ”hjärtat” eller om syftet är att analysera och hitta fel.

Äkta nyfikenhet handlar om att ge din samtalspartner utrymme att utforska sin egen värld, inte dina analyser och problemlösningar.

 

mentorcoaching

Du behöver inte veta
– det viktiga är att din samtalpartner gör nya upptäckter på sin resa!

Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach (ACC)

 

Skriv gärna din kommentar här: