Förändring och utveckling – Hot eller möjlighet?

Förändring och utveckling är ledord i dagens moderna samhälle.  Förändringar och utveckling kan upplevas väldigt olika av olika personer – somliga känner inspiration medan andra  känner oro och osäkerhet inför förändringar. Per definition innebär alla förändringar ett visst mått av osäkerhet – du vet vad du har men inte vad du får.

Vi lever i dag i en tid med många och ofta snabba förändringar. Vår hjärna, som inte har genomgått lika stora förändringar som livet i övrigt, upplever ofta dessa ständiga förändringar och denna osäkerhet som ett hot. Hjärnans främsta uppgift är att värna om vår överlevnad och skydda oss från hot och skada. Brukar du, eller någon du känner, reagera med ilska, avståndstagande, ifrågasättande eller motarbetande när förändringar kommer upp på agendan? Då är det repilhjärnan (den äldsta delen av hjärna, som du har gemensamt med lägre stående däggdjur) som står till-  för att skydda dig mot ett upplevt hot.(fly, fäkta eller spela död) I en föränderlig tid har vår hjärna fullt upp med att hinna bearbeta alla intryck och ställningstaganden som behöver göras. Att ta in beslut, att tänka i nya banor kräver energi. Har du kommit på dig själv, eller någon du känner, med att göra samma misstag flera gånger? Det är repilhjärnan som slår till igen. Det tar energi att ta in nytt och tänka nytt – i ett läge av upplevt hot spenderar hjärnan sin energi på att överleva. (fly, fäkta eller spela död)

Coaching – ett möjligheternas möte i trygg miljö

Coaching har flera ingredienser som minskar upplevelsen av hot och är därför effektiv att använda vid olika former av förändrings -och motivationsarbete, och i samanhang där en kreativ och utvecklande kommunikation är värdefull för ett hållbart resultat. Ett tydligt och stödjande sätt att kommunicera minskar känslan av hot och vi blir mer kreativa och ansvartagande. Det coachande förhållningssättet förutsätter att alla människor är både kunniga och kapabla – vilket är ett oerhört jag-stärkande förhållningssätt.

Coaching i yrkeslivet

Arbetare du med mänskliga möten och vill ha kvalitet i kommunikationen, öka din förmåga att hantera förändringar och skapa motivation? Coaching används för personlig utveckling och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer. Coaching användas som kompletterande kompetens i många yrken; lärare, ledare, chefer, personalansvariga, hälso-och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer, alternativterapeuter m fl.   ga-i-mal

Behöver du verktyg för förändringsarbete, utveckling, motivation, kreativitet och ökad kvalitet i kommunikationen? Behöver du verktyg för att hjälpa andra att växa och utvecklas och på så sätt bidra till att människor och grupper presterar och mår bättre?

Sagt av tidigare delatagare om vår coachutbildning

  • Det har varit en mycket givande utbildning som både gav mig verktygen och dessutom, stor del av tiden en möjlighet att använda  verktygen, tid att lära oss hantverket. Det har berikat både mitt privata och professionella liv/ Lisa Gawell, Grundare Framgång för alla
  • Kursen har varit väldigt givande och lärande. Både i syfte att bli coach men även en personlig utveckling. Lärarna var mycket engagerade och varma. Rekommenderar den här utbildningen mycket /Chatrin Undvall
  • Tack för en fantastisk kurs, som gav mig många nya insikter, kunskaper och verktyg. Kursen har en väl avvägd blandning av teori och praktik, med många tillfällen till cocahingsamtal.  Med kunskap, värme och engagemang inspirerar kursledarna deltagarna till att våga testa och tänja sina gränser, och därmed också utvecklas. Jag rekommenderar den varmt! / Dijana Pavlovic, Dipl. Samtalsterapeut

 

Skriv gärna din kommentar här: