Hjärnan och coaching

Vår hjärna – inte alltid så klok och logisk

Det forskas i dag mycket kring hur vår hjärna fungerar. Den nya vetenskapen – neurovetenskapen – kan nu med hjälp av magnetröntgen visa vad som händer i hjärnan när vi tänker, upplever känslor och fattar beslut.

Hjärnans främsta uppgift är att skydda oss från hot – dessvärre kan inte hjärnan skilja på ett verkligt hot och ett fantiserat hot. Hjärnan scannar hela tiden av omgivningen för att identifiera eventuella hot. Hjärnan stävar efter att minimera hot och maximera belöning, där hot har högsta prioritet.

Idag är det till stora delar olika typer av sociala och mentala hot som får oss att reagera som om det gäller en livshotande fara. Vår hjärna har inte utvecklats särskilt mycket sedan stenåldern, men vårt sätt att leva har radikalt förändrats. Mängden information som vår hjärna ska bearbeta  varje dag är oändligt större än på stenåldern.

Hot och rädsla aktiverar Amygdala- vårt känslocenter i hjärnan, som i sin tur stickar signaler till reptilhjärna – den äldsta delen i hjärnan(om vi har gemensamt med reptiler). Då reptilhjärnan agerar reagerar vi med att fäkta, fly eller spela död-reaktioner. Det är inte ovanligt att människor som känner sig ifrågasatta, inte tagna på allvar, inte förstår innebörden av beslut eller på annat sätt befinner sig en stressad situation reagerar med ilska eller med att dra sig undan. Först senare kommer informationen till den logiska delen av hjärnan – och vi inser att det kanske varit klokare att reagera annorlunda.

En rädd eller stressad person fungera inte optimalt – tankearbete, kreativitet, inlärning och beslutsfattande påverkas negativ då hjärnans energi och fokus ligger på att scanna av omgivningen för att förbereda ett försvar mot ett hot – även om syftet är gott.

För hjärnan innebär även en förändring en form av hot. Hjärnan vill att det ska vara som det brukar vara – det kräver minst energi. Det är inte ovanligt att medarbetare protesterar och kanske till och med blir motsträviga då företaget ska omorganiseras i någon del. Förklaringen är helt enkelt att hjärnan känner sig hotad.

 

Coaching och hjärnan

Denna forskning är stärkande för oss som arbetar med coaching som redskap i mötet med andra. Coaching är ett mycket effektivt verktyg vid förändrings- och motivationsarbete, i situationer där en kreativ och effektiv kommunikation, effektivitet och ansvar är viktiga komponenter – och denna forskning förklarar varför ett coachande förhållningssätt är så effektivt.

Ett coachande förhållningssätt minskar känslan av hot och stress dvs. lugnar Amydgala-  genom

  • att du ser din samtalspartner/ medarbetare som kompetent och villig att ta eget ansvar – detta är mycket jag-stärkande, skapar trygghet, engagemang och ansvarstagande
  • en tydlig kommunikation med relevant och tillräcklig information, otydligheter förklaras och känslor får utrymme- detta skapar trygghet och tillit
  • en maktneutral relation där du ser din samtalspartner/ medarbetare som expert på sin verklighet och kompetens – att du är intresserad av henne/honom- detta skapar trygghet och öppnar upp för en genuin dialog
  • delaktighet – att din samtalspartner/ medarbetare känner sig delaktig i det som sker.  Att känna sig socialt utanför är ett stort hot för hjärnan (utstött ur flocken – ett av de största hoten)

kreativ-hjarna

Trygghet, tydlighet, självbestämmande och delaktighet
skapar lugn i Amygdala och vi blir mer kreativa, logiska och ödmjuka.

Marie-Louice Wallin
ICF Certifierad Coach (ACC), Stresspedagog, Föreläsare och Utbildare

Skriv gärna din kommentar här: