Intresse och nyfikenhet – verktyg för coachen

Hur påverkas du i ett möte med någon som verkligen är intresserad av just dig?

De flesta av oss upplever detta mycket positivt och jag-stärkande. Att mötas av intresse och nyfikenhet har ofta den effekten på oss människor att vi gärna berättar mer om oss själva, vi bjuder in den andre i vår värld.
Att mötas av en människa som inte tror sig veta mer om mig än vad jag gör själv är oerhört bekräftande. I den andres genuina intresse för just mig och min erfarenhet får jag vara huvudpersonen i min egen verklighet.

Ett ickevetande förhållningssätt hos coachen skapar förutsättningar för nyfikenhet och en gemensamt utforskande miljö. Coachen är inte ett oskrivet blad, coachen har egna erfarenheter, förutfattade meningar och tolkningar. I ett icke-vetande förhållningssätt har coachen förmåga att låta detta vara i bakgrunden. Klienten är ofta mycket känslig för om coachens nyfikenhet kommer från ”hjärtat” eller om syftet är att analysera och hitta fel. Äkta nyfikenhet handlar om att ge klienten utrymme att utforska sin egen värld, inte coachens analyser och problemlösningar.

grand_stonetown

Coachen behöver inte veta.
Det viktiga är att klienten gör nya upptäckter på sin resa

Marie-Louice Wallin, Cert ICF Coach

Skriv gärna din kommentar här: