Korta kurser

Behöver företaget en kortare kurs i kommunikation, motivation och målfokusering som passar just er arbetsgrupp eller organisation?

En hållbar utveckling i företag, organisationer och i samhället i stort börjar med utveckling av individer. Rollen som t ex ledare eller lärare handlar att skapa förutsättningar för individers och gruppers utveckling.

Att samtal och gruppkommunikation håller en hög kvalitet är viktigt för att verksamheten ska fungera optimalt och för att medarbetarna ska må bra.

Att kunna motivera och inspirera andra är viktiga redskap – inte bara för individens utveckling utan även för företagets utveckling och effektivitet

Våra företagsanpassade utbildningar erbjuder teori och praktisk färdighetsträning utifrån ett coachande förhållningssätt för att skapa

  • Motivation
  • Ökad effektivitet och prestation
  • Bättre sätt att hantera konflikter
  • Bättre och tydligare kommunikation
  • Tydligare fokusering på företagets mål
  • Aktivt medarbetarskap – ökat individuellt ansvar
  • Personlig utveckling för medarbetare och ledning

 

Kontakta oss – Vi skräddarsyr en utbildning utifrån era behov