Nyfikenhet och en gemensamt utforskande miljö

Hur påverkas du i ett möte med någon som verkligen är intresserad av just dig?

De flesta av oss upplever detta mycket positivt och jag-stärkande

Att mötas av intresse och nyfikenhet har ofta den effekten på oss människor att vi gärna berättar mer om oss själva, vi bjuder in den andre i vår värld. Att mötas av en människa som inte tror sig veta mer om mig än vad jag gör själv är oerhört bekräftande. I den andres genuina intresse för just mig och min erfarenhet får jag vara huvudpersonen i min egen verklighet.

Nyfikenhet och en gemensamt utforskande miljö

Du är inte ett oskrivet blad, du har egna erfarenheter, förutfattade meningar och tolkningar. I ett icke-vetande förhållningssätt har du förmåga att låta detta vara i bakgrunden. Vi är som människor ofta mycket känslig för om vår samtalspartners nyfikenhet kommer från ”hjärtat” eller om syftet är att analysera och hitta fel.

Äkta nyfikenhet handlar om att ge din samtalspartner utrymme att utforska sin egen värld, inte dina analyser och problemlösningar.

Det är lätt och naturligt att i samtal med andra referera till sig själv, egna erfarenheter och problemlösningar. Men funderera över hur detta hjälper din samtalspartner att växa och ta sig an sina egna utmaningar.

Utforskande frågor- besvärliga och obekväma frågor

För att hjälpa din samtalspartner att hitta sina egna vägar till problemlösningar kan du i stället ställa frågor- frågor som gör att din partner behöver gå utanför sin egen trygghetszon, frågor som gör att din partner hittar sina egna svar.

Dessa frågor hittar du i din genuina nyfikenhet och ditt genuina intresse för att de den du samtalar med. Dessa frågor handlar om vad, hur, vem, när, på vilket sätt etc. Detta kan var lite besvärliga eller obekväma frågor.

 • Hur menar du då?
 • Hur känns det för dig?
 • Hur vill du att det ska vara?
 • Vad vill du?
 • Vad behöver du?
 • Vad kan du göra?
 • Vad betyder det för dig?
 • Vad betyder……… för dig?
 • På vilket sätt vill du göra?
 • Vems ansvar är detta?
 • Vilket är ditt ansvar i detta?

Din samtalspartner kommer troligt tacka dig för att du ställt just dessa frågor- hen kommer kanske tom uppleva att du genom detta gett många goda råd

Goda råd – för vems skull?

Att ge goda råd till en god vän då hen befinner sig i ett av livets dilemman bottnar i att vi vill vara hjälpsamma och duktig. Det är viktigt för oss att hjälpa dem som befinner sig i vår flock för flockens gemensamma styrka. Att vara hjälpsam gör även att vi kommer i en god dager inför våra flockmedlemmar och det säkerställer en plats i flocken.

Det kan dock vara klokt att titta på det goda rådets ursprung – dina egna värderingar, kunskaper och erfarenheter av hur du löst ett liknande dilemma. Frågan är hur relavant din lösning är för din partner?

Då vi människor får hjälp att hitta våra egna lösningar växer vi inifrån och ut.  Vi blir också mer benägna att ta ansvar för våra handlingar om dessa kommer som ett resultat av våra egna insikter och önskningar om hur  vi vill göra.

Om du vill hjälpa din samtalspartner att komma vidare- fråga om hen vill ha din hjälp och på vilket sätt du på bästa sätt kan vara till hjälp.

 • Vilken hjälp behöver du?
 • Kan jag hjälpa dig?
 • På vilket sätt kan jag hjälpa dig?

coachande fröhållningssätt

Du behöver inte veta
– det viktiga är att din samtalpartner gör nya upptäckter på sin resa!

Skriv gärna din kommentar här: