Om

Coaching- en väg till ökat välbefinnande, goda samtal och ny kunskap – för privatpersoner och företag

Novus´s vision- skapa möten med fokus på möjligheter och utveckling där

  • inre längtan och drivkrafter används för att skapa förutsättningar för individer och grupper att växa och utveckla sin fulla potential.
  • de mjuka värdena i tillvaron är ledstjärna för hållbara utvecklingsprocesser, för såväl individer som för företag
  • utvecklingsprocesser utgår från en förankring i själ och hjärta och det mänskliga mötet som plats för växande och utveckling.

Drivkrafter och visioner är en central del i Novus verksamhet. Vilka är då Novus drivkrafter? Jo, längtan efter genuina möten, glädjen och ibland även smärtsamma upplevelser av att utvecklas som människa, lära känna oss själva och våra medmänniskor. Fascination över att se individer och grupper växa och utvecklas är en stark drivkraft.  Tron på människors eget ansvar, vilja och förmåga att utvecklas är det fundament där kraften och inspirationen har sitt ursprung. Novus målsättning är att med hjälp av det coachande förhållningssättet ge människor makten att ta eget ansvar för sina liv och att förverkliga sina önskningar, vilket är grunden för att ta ansvar för såväl vår egna utveckling som den utveckling som sker i de sociala sammanhang där vi befinner oss. Ett coachande förhållningssätt till sin omgivning- medarbetare, kollegor och vänner stärker och utvecklar både relationerna och den enskilda individen.

Marie-Louice Wallin – ICF Certifierad Coach, Stresspedagog och lärare

Jag har arbetat med friskvård och personligt ledarskap i över 20 år – och brinner för att hjälpa människor att växa. Genom åren har jag fått förtroendet och glädjen att följa många människors resa mot ökat välbefinnande och ny kunskap. Att kontinuerligt uppdatera mina kunskaper har för mig varit en självklar drivkraft på samma sätt som det varit en drivkraft att arbeta med mig själv och min egen personliga utveckling.

Jag arbetar med individuella möten i personlig coaching/ stresshantering och driver en ICF godkänd coachutbildning.

www.novus-coachutbildning.se_om

 

Ökad vilja till förståelse och fördjupade möten kan inte annat än förändra det mänskliga klimatet på vår jord!
Goda samtal och kreativ kommunikation ger ökad hälsa.

 

Skriv gärna din kommentar här: