Personlig utveckling – mod att misslyckas för att nå sina mål och sin innersta längtan.

Vi utvecklas från det att vi föds, ja redan innan det. Vi får erfarenheter av livet, somliga av dem påverkar oss mer än andra. Alla livets erfarenheter är en del av vår personliga utveckling. Ibland tvingar livet oss till personlig utveckling – vissa erfarenheter gör att vi växer och omvärderar oss själva eller vår omgivning, vi tvingas kanske att lära nytt för att hantera en ny situation. Ibland behöver vi aktivt arbeta med vår personliga utveckling – vi vill kanske förflytta oss från en plats eller situation till en annan. Personlig utveckling kan ses som en lärande process för att på bästa sätta skaffa den kompetens som behövs för att må bra och hantera livets skiftningar på ett tillfredsställande sätt.

Personlig utveckling – en del av livet

Personlig utveckling är mycket individuell både till innehåll och struktur. För någon handlar det om att stärka sin självkänsla, för någon annan handlar det om att nå yrkesmässig och ekonomisk framgång, för någon handlar det om att finna mening i livet efter en svår förlust eller sjukdom, för någon handlar det om att hitta balans mellan fritid och arbete, för någon handlar det om att känna mer glädje och inspiration i livet.

Medvetenhet och mod

Att förhålla sig aktivt till sin egen personliga utveckling handlar om att eftersträva ökad medvetenhet och nya sätt att agera. Utan medvetenhet, en form av helikopterperspektiv (utifrån och in/inifrån och ut) kan vi inte medvetet handla på nya sätt. Utan handling finns ingenting att vara medveten om. Handling leder till kunskap, ny handling leder till ny kunskap. Ibland går denna process genom misslyckanden. Misslyckande kan vara ett effektivt sätt att lära sig, se på de små barnen som oupphörligt ramlar omkull i sin strävan att lära sig gå. Många av mänsklighetens stora upptäcker har gjorts just genom misslyckanden. Många av oss har fått lära oss att misslyckanden är dåliga, vi har tidigt lärt oss att gömma undan vårt misslyckande, ja vi tom. skäms över dem. Med tiden slutar vi ta risker för att undvika ett misslyckande, vi begränsar oss själva. Detta undvikande, en aktiv handling, tar vår energi och glädje. Det är stor skillnad på att misslyckas och att vara misslyckad. Vi är inte misslyckade även om vi misslyckas med våra stävanden ibland.

såpbubbla1katt-lejon-spelgel

Personlig utveckling och förändring handlar om mod,
mod att misslyckas för att nå sina mål och sin innersta längtan.

Skriv gärna din kommentar här: