Personligt ledarskap

Personligt ledarskap

Personligt ledarskap handlar om att hantera och skapa förändringar som gagnar dig och dina önskningar om ett liv i balans och harmoni – att leva det liv du mår bra av och trivs med. Coaching förknippas många gånger med idrott, företagsutveckling eller stora omvälvande planer och förändringar. Livscoaching är mer än så – livscoaching handlar ofta om vardagsnära angelägenheter– så som mindres stress, bättre balans mellan arbete och fritid, bättre relationer inom familjen eller på arbetet, stärkt självförtroende, bättre hälsa eller mer glädje i vardagen.

fagel

Livscoaching – en upptäcktsresa där vi letar efter dina skatter för att du ska kunna
förflytta dig från här till ett annat här (fysiskt, mentalt/själsligt) till ett nytt här som berikar dig och ditt liv

Livscoaching –  stärk och utveckla ditt personliga ledarskap

Livscoaching hjälper dig att minska glappet mellan där du är och där du vill vara. Livscoaching kan beskrivas som en resa – en resa för att lära känna dig själv bättre, en resa för att få ut mesta möjliga av dig själv och ditt liv. Denna resa handlar också om att utforska nya ”kontinenter på din karta” – att hitta dina drivkrafter, din längtan och din motivation.

I bland får livet oss att stanna upp, i bland behöver vi stanna upp livet – för att fundera över vad vi vill och vart vi är på väg. Ibland vet vi vart vi vill men inte hur vi ska ta oss dig, ibland har vi en stark önskan om en förändring men vet inte till vad. Coaching handlar om att frigöra dina inre resurser, att vidga perspektiven och att hitta nya vägar.

Coachingens syfte är att starta konkreta förändringar i ditt liv, på det inre eller yttre planet. Coaching är ett samarbete där du har all kunskap om dig och ditt liv, och där jag bidrar med att lyssna och att ställa frågor som underlättar för dig att skapa nya perspektiv och kraft att hitta dina egna svar och vägar till förändring. Coaching ger dig möjlighet till nya perspektiv- att se situationen på ett annat sätt skapar nya möjligheter för att fatta nya beslut och nya handlingar. Alla vägar leder till Rom – det viktiga är att du finner din väg.

 

Livscoaching – Utveckling och förändring

Livet är naturligt och kontinuerligt i förändring. Förändringar sker vare sig vi vill det eller inte. I bland vill vi skapa förändring, men vet kanske inte riktigt till vad och hur. Oro, sorg, frustration, vilsenhet, trassliga relationer och otrivsel och stress är en del av livet. Att på ett medvetet sätt förhålla sig till livets förändringar leder till en ökad känsla av frihet då du kan förstå gamla – och välja nya förhållningssätt som leder till utveckling. I coachingen får du möjlighet att både formulera och spegla dina tankar, känslor och beteende – för att öka din medvetenhet och på så sätt kunna välja andra tankar och beteenden som gagnar dig på ett bättre sätt

I bland går vägen mot målet genom hinder och motstånd – det blir inte alltid som vi tänk, vi behöver då undersöka vad som hindra dig att nå dina mål. Livscoachingen ger dig redskap för att formulera dina mål, fokusera på dina mål och att nå dina mål. Du får verktyg för utveckling och förändring. Inom dig finns outforskade möjligheter – det är dessa coachingen lockar fram!

 

Livscoaching – Personlig utveckling

Ibland behöver vi samtala på djupet med en annan människa för att bli tydliga för oss själva. Vi behöver de rätta frågorna för att sätta ord på vår inre upplevelse, vår längtan och vart vi är på väg. Livscoachingen ger dig redskap för att hantera och skapa förändringar i ditt liv, stärka din självkänsla och fördjupa dina relationer. Livscoaching handlar om att förstå såväl sig själv och andra bättre – för att kunna skapa en mer kreativ och utvecklande kommunikation.

If we don’t change, we don’t grow.
If we don’t grow, we are not really living.

                                                    Gail Sheehy

 

 Stationsgatan 3D  Märsta       08- 591 409 81

Skriv gärna din kommentar här: