Välja coachutbildning

Novus Coachutbildning

 • ICF godkänd och kvalitetssäkrad coachutbildningvälja coachutbildning
 • Små grupper, max 12 deltagare
 • Mycket träning i coaching
 • Engagerade och välutbildade handledare, med egen verksamhet inom coaching
 • Vi arbetar ”live” – vi arbetar med riktiga coachingsamtal
 • Vi arbetar i triader – deltagarna är med i coachingsamtal som klient, coach och observatör – för att öka inlärningen och ge större perspektiv på coachingprocessen
 • Personlig feedback under hela utbildningen – för att stärka dig i din utveckling som coach
 • Välarbetat teoretiskt material

 

Välja coachutbildning

Att välja coachutbildning är en investering för dig både yrkesmässigt och privat. Att välja en coachutbildning som passar dig är viktigt för att du ska få ut mesta möjliga. Novus erbjuder dig en coachutbildning som är godkänd och kvalitetssäkrad av ICF (International Coach Federation) detta säkerställer kvalitet och kompetens på din utbildning. En ICF godkänd coachutbildning är det första steget för att blir internationellt certifierad coach.

 

Novus coachutbildning ger dig redskap för att

 • arbeta som professionell och certifierad coach
 • bli en god samtalspartner i möten med människor
 • skapa en ny bana i ditt yrkesliv eller utvecklas inom ditt nuvarande yrke
 • använda ett coachande förhållningssätt för att inspirera, motivera och utveckla  människor/ grupper

 

Coachutbildning för dig som

 • värdesätter de mjuka värdena i människors tillvaro
 • ser  det mänskliga mötet som plats för växande och utveckling
 • vill skapa förutsättningar för en hållbar utveckling för individer och företag  genom att i ett coachande förhållningssätt förena den inre och den yttre  världen i tillvaron

Vi förenar två världar – den inre och den yttre världen. Vi jobbar med vår inre värld: våra känslor, vår längtan, våra värderingar och vår kreativitet, vi utforskar hur vi skapar mening i våra liv. Vi arbetar också med hur detta ska komma till uttryck i den yttre världen, våra mål och önskningar om framtiden.

Skriv gärna din kommentar här: