Coachutbildning ICF godkänd

Coachutbildning

Coachutbildning ICF godkänd. Vår coachutbildning fokuserar på just mötet som plats för utveckling för både  enskilda individer och grupper. I vår coachutbildning får du konkreta verktyg och praktisk träning för att utveckla din kommunikativa förmåga och få en högre kvalité i mötet med människor. Du lär dig grunderna i ett coachande samtalssätt som gynnar utveckling, ökar motivation och delaktighet.

Diplomerad Coach

Som Diplomerad Coach har du verktyg för att arbeta med coaching på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt. Du har samtalsverktyg för olika former av samtal och möten med människor.

Coaching används som kompletterande kompetens i många yrken, tex lärare, rektorer, ledare, personalansvarig, hälso- och sjukvårdspersonal, alternativterapeuter m fl. Som coach kan du arbeta med såväl individer som grupper för

 • att frigöra potential och motivation
 • att skapa en tydlig och kreativ kommunikation
 • fördjupad kvalitet i relationer
 • personlig mognad och utveckling
 • ökad medvetenhet och insikt
 • ett fördjupat lärande
 • ökat ansvarstagande
 • målformulering och målfokusering
 • att uppnå önskade resultat
 • att förbättra prestationer
 • ökad livskvalitet

Coachutbildning – ICF godkänd

Novus coachutbildning är godkänd och kvalitetsgranskad av ICF (International Coach Federation). Detta säkerställer för dig en utbildning av hög kvalitet och internationell standard.

Novus coachutbildning uppfyller ICF´s utbildningskrav för certifiering på ACC- nivå. Se mer om certifiering hos ICF

Utbildningen bygger på ICF´s 11 kärnkompetenser och etiska riktlinjer

International Coach Federation (ICF) är världens största partsneutrala yrkesorganisation för coacher och coachutbildningar.

ICF tillhandahåller ackreditering (godkänner) coachutbildningar samt certifiering av coacher.

ICF´s kärnveden är integritet, excellence, samverkan och respekt.

Utbilda dig till coach

ICF godkänd coachutbildning i samarbete med Folkuniversitetet

Företagsanpassad coachutbildning

Är ni flera på ert företag som behöver utbildning i coaching?

Kontakta oss – Vi skräddarsyr gärna en utbildning för er.

Att gå Novus coachutbildning har varit bland det roligaste jag gjort. Jag har alltid jobbat med samtal på ett eller annat vis, inom vården och som kommunikatör. I coaching har jag hittat en effektiv metod för att skapa goda samtal som leder till insikt och skapar handling. Vi har fått både teori och en massa praktisk träning. Lärarna har med värme och lyhördhet inspirerat oss och givit oss återkoppling. Jag kan varmt rekommendera utbildningen!/ Katarina Johansson

Denna utbildning är den mest givande som jag gått! Jag har utvecklats både som människa och som yrkesperson. Jag kan verkligen rekommendera Novus Coachutbildning!/ Camilla Westerlund, Socionom

Proffs! Kan varmt rekommendera denna utbildning! Har sällan skådat och deltagit i en så välplanerad och välstrukturerad utbildning. Engagerade lärare som vill ditt bästa att lära dig allt om coaching som är värt att veta! Denna utbildning kommer ligga till grund för mina förutsättningar till en utveckling av mitt yrkesval i nära framtid!/ Sonja Österberg