Ledarskapets Dimensioner 2.0 - kvalitet och utveckling i ditt ledarskap

Bra ledare tränar sitt ledarskap

Att vara ledare i en organisation är ofta ett ensamt jobb. Och många gånger en nedprioriterad uppgift. Många gånger har du en huvuduppgift, och leder gör du på tiden som blir över.
Att vara ledare är ett arbete i sig som kräver att du arbetar medvetet med att utveckla detta.

För att bli framgångsrik är varje idrottare beroende av sin tränare. Det samma gäller för alla professionella personer som har sig själva som främsta verktyg för sin framgång. Du som ledare är en sådan person.
Ledarskapets Dimensioner är vetenskapligt baserat har använts av mer än 6000 nöjda ledare världen över som velat utveckla sitt ledarskap och sättet att nå resultat genom sina medarbetare

Ledaregenskaper är mentala och intellektuella muskler. Och de utvecklas på samma sätt som fysiska muskler. Det du tränar på blir du bra på! Vilket gör att chefs- och ledarskapsträning är den mest framgångsrika vägen att gå för att utvecklas som ledare. Med hjälp av Ledarskapets Dimensioner 2.0 lägger du tillsammans med mig som din ledarskapstränare upp ditt personliga ledarträningsprogram utifrån just dig och din situation.

Ledarskapets Dimensioner 2.0 garanterar utveckling

Ledarskapets Dimensioner 2.0 garanterar utveckling, på samma sätt som all annan träning, där du medvetet går utöver det du redan gör och gör det regelbundet över längre tid. Det är på det sättet hållbara och varaktiga förändringar skapas.Ledarskapets Dimensioner 2.0

Att göra förändringar, är som du säkert erfarit, inte helt lätt. Därför sträcker sig programmet över tid med personligt stöd som ger dig nya och värdefulla insikter och erfarenheter kring ditt ledarskap. Programmet utvecklar bland annat dina förmågor i reflektion, strategi, beslutsfattande, problemlösning och kommunikation genom aktivt agerande i din vardag, varje dag. Programmet består av ett strukturerat arbete och professionell coachning. I handlingsplanen omsätts insikterna i praktiskt handlande genom att du hittar nya sätt att agera och förhålla dig till omgivningen. Detta skapar mer arbetsglädje, motivation och slutligen mer och bättre resultat.

Programmet ger dig ett stort värde för resten av ditt liv, både professionellt och privat. Som ledare och människa får du tillgång till hela din potential och en ökad känsla av autenticitet.

Livet är naturligt och kontinuerligt i utveckling

Längtan till ny  kunskap och utveckling är några av de drivkrafter vi människor har gemensamt. Att växa och utvecklas, se resultat av sina handlingar och nå sina mål är för oss människor en viktig del för vårt välbefinnande och känslan av att leva ett autentiskt liv. I dagens höga tempo och ständiga förändringar är det lätta att tappa kontakten med den längtan, vilket gör att vi tappar motivation och engagemang.

Gallups undersökning från 2017 visade att affärsenheter med fler engagerade medarbetare har högre produktivitet, lönsamhet, retention och kundnöjdhet.

  • Endast 14% av Sveriges medarbetare är engagerade i sina jobb och arbetar aktivt i samma riktning som sin organisation samt bidrar med positiv energi.
  • 75% är oengagerade, saknar engagemang och är sannolikt inte benägna att bidra till organisationens mål.
  • 11% är aktivt oengagerade medarbetare som inte trivs och är oproduktiva på jobbet samt sprider negativ energi.

I undersökningen hade Gallup räknat ut att oengagerade medarbetare på företag i Storbritannien och Tyskland kostade företagen sammanlagt 83 respektive 151 miljarder kronor per år. I Sverige är siffran än mer dyster.

Men det behöver inte vara så här – Du kan göra skillnad!

Vill du göra skillnad för dig, dina medarbetare och era kunder?

Kontakt mig  – så berättar jag mer om hur Ledarskapets Dimensioner 2.0 kan göra skillnad för dig

Marie-Louice Wallin

Licensierad Ledarskapstränare, ICF Certifierad Coach (ACC)

I Marknadschefernas magasin kan du läsa om ett av de mest strukturerade ledarträningsprogrammen på marknaden, Ledarskapets Dimensioner 2.0.
https://marknadsbiblioteket.se/bra-ledare-tranar-sitt-ledarskap/