Mentorcoaching ACC - Novus Coachutbildning

Mentorcoaching ACC

Mentorcoaching ACC inför din certifiering / förnyelse av certifiering hos ICF . Du behöver 10 timmar mentorcoaching-  en fördjupning av dina coachfärdigheter.

Vår målsättning är att du efter kursen ska känna dig väl förberedd inför din certifieringsansökan. Vi erbjuder dig mentorcoachtimmar för certifiering/ förnyelse av certifiering på ACC-nivå.

Mentorcoachingen utgår ifrån ICFs kärnkompetenser och etiska riktlinjer och innehåller

  • 7 timmar i grupp – telefonmöten fördelat på 5 tillfällen
  • Repetition och finslipning av dina coachfärdigheter
  • Erfarenhetsutbyte
  • Personlig feedback
  • 3 timmar individuella telefonmöten med din mentorcoach

Vid varje enskilt tillfälle kommer vi att ta upp angelägenheter från er deltagare som berör den praktiska färdighetsträningen i coaching. Det kan handla om dilemman eller svårigheter att komma vidare med, det kan handla om frågor kring kärnkompetenser eller etiska coachfrågor. Mentorcoachingen är ett bra tillfälle att ta upp riktiga ”case” – för att titta på hur du gjorde och vad du kunde gjort annorlunda som coach.

Genom ett coachande förhållningssätt hjälps hela gruppen åt att skapa ökad medvetenhet och nya perspektiv på angelägenheten för att utveckla och stärka deltagarnas coachkompetens.

Begränsat antal platser.

Pris:
8200  kr + moms.
Deltagare som gått Novus Coachutbildning erhåller 20 % rabatt (6560 kr + moms)
Bindande anmälan.

Mentorcoach:
Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach (ACC)

Våren 2020

Tider för telefonkonferenserna

18 feb    9.00-10.00

3 mars   9.00-10.30

31 mars 9.00-10.30

28 april  9.00-10.30

26 maj    9.00-10.30

 

Är det dags för dig att ansöka om/ förnya din ACC certifiering hos ICF?

Är du intresserad, men datumen/ tiderna passar inte dig?
Behöver du färre än 10 timmar?
Vill du ha endast individuell mentorcoaching?

– Kontakta mig så hittar vi en lösning!

070-37 440 27
ml@novus-coachutbildning.se

Marie-Louice har på ett engagerat sätt och med positivt bemötande bistått med mentorscoachingen och på så sätt bidragit till min certifiering
Johanna Gartz, ICF Certifierad Coach (ACC)