Mentorcoaching ACC - Novus Coachutbildning

Mentorcoaching ACC

Mentorcoaching ACC inför din certifiering / förnyelse av certifiering hos ICF . Du behöver 10 timmar mentorcoaching-  en fördjupning av dina coachfärdigheter.

Vår målsättning är att du efter kursen ska känna dig väl förberedd inför din certifieringsansökan. Vi erbjuder dig mentorcoachtimmar för certifiering/ förnyelse av certifiering på ACC-nivå.

Mentorcoachingen utgår ifrån ICFs kärnkompetenser och etiska riktlinjer och innehåller

  • 7 timmar i grupp – telefonmöten fördelat på 5 tillfällen
  • Repetition och finslipning av dina coachfärdigheter
  • Erfarenhetsutbyte
  • Personlig feedback
  • 3 timmar individuella telefonmöten med din mentorcoach

Vid varje enskilt tillfälle kommer vi att ta upp angelägenheter från er deltagare som berör den praktiska färdighetsträningen i coaching. Det kan handla om dilemman eller svårigheter att komma vidare med, det kan handla om frågor kring kärnkompetenser eller etiska coachfrågor. Mentorcoachingen är ett bra tillfälle att ta upp riktiga ”case” – för att titta på hur du gjorde och vad du kunde gjort annorlunda som coach.

Genom ett coachande förhållningssätt hjälps hela gruppen åt att skapa ökad medvetenhet och nya perspektiv på angelägenheten för att utveckla och stärka deltagarnas coachkompetens.

Begränsat antal platser.

Pris:
7500 kr + moms. Bindande anmälan. Deltagare som gått Novus Coachutbildning erhåller 20 % rabatt (6000 kr + moms)

Handledare:
Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach (ACC)

Hösten 2019

Tider för telefonkonferenserna

2 sep 9.00-10.00

2 okt 9.00-10.30

22 okt 13.30-15.00

28 nov 9.00-10.30

3 dec 9.00-10.30

Är det dags för dig att ansöka om/ förnya din ACC certifiering hos ICF?
Kontakta oss

070-37 440 27
ml@novus-coachutbildning.se

Läs mer om certifiering hos ICF