Coachutbildning- Novus Coachutbildning

Coachutbildning – Mål

Målet  med vår coachutbildning är att ge dig teorier, metoder, verktyg och praktisk färdighetsträning för att arbeta med coachning på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.

Utbildningen ger dig verktyg för att utveckla din förmåga att kommunicera och få en högre kvalité i mötet med människor.

Du får verktyg för att skapa goda möten, möten som utvecklar och motiverar. Efter utbildningen har du fler verktyg för att stödja, motivera och inspirera andra samtidigt som du själv får en ökad tillfredsställelse i ditt arbete.

Coachutbildning- Innehåll

Vår coachutbildning bygger på teori som varvas med konkreta verktyg och praktisk träning i coachning.

Utbildningen omfattar 67.5 timmar coachspecifik utbildning, varav 60 timmar är lärarledd undervisning.

Utbildningen består av fem olika delmoment som bygger på de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) tagit fram: 11 så kallade kärnkompetenser och etiska riktlinjer som ICF tagit fram för den professionelle coachens yrkesutövning

 • Följa etiska riktlinjer och professionell standard
 • Etablera coachningsöverenskommelsen
 • Skapa tillit och närhet till klienten
 • Coachningnärvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta mål.
 • Hantera framsteg och ansvarstagande

 

Mellan varje kurstillfälle arbetar du med praktisk färdighetsträning i coaching (du ansvarar själv för att hitta personer att praktisera med) samt skriftliga inlämningsuppgifter. Den praktiska färdighetsträningen i coaching under utbildningen sker genom att deltagarna alternerar mellan att vara coach, klient och observatör i coachsamtal, för att få fler perspektiv på coachingprocessen och inlärningen. Coachingen sker med riktiga ämnen, som är angelägna för dig, så det är bra att innan utbildningen fundera över vilka områden, yrkesmässigt och/eller privat som du vill utveckla/förändra. Detta gör att du får egen personlig utveckling med dig under utbildningen.

Genom hela coachutbildningen får du feedback på hur du utvecklas i användandet av coachningfärdigheterna och stöd i att utveckla ditt personliga sätt att använda coaching.

Delmoment- Grunden

Det är viktigt att coachen har god kännedom om coaching som metod. I detta delmoment tar vi del av coachingens historia, filosofi och värdegrund. Vi går också igenom etiska frågeställningar, ett professionellt förhållningssätt.

Helt avgörande för hur coachen lyckas i sin kommunikation är dennes förmåga att skapa en relation med personen hen ska coacha. Vi går igenom teorier och tankar för vår förmåga att skapa, upprätthålla och reparera förtroende – viktiga komponenter i alla mänskliga möten. Vi  tränar praktiskt på tydlighet och närvaro.

Coaching är ett lösningsfokuserat sätt att förhålla sig till förändringar och vi går igenom verktyg för detta.

Delmoment – Effektiv kommunikation

Coaching bygger till stor del på förmågan att kunna lyssna aktivt, skapa motivation och att ställa kraftfulla och utvecklande frågor. Frågorna ger den coachade tillgång till nya perspektiv och öppnar upp för utveckling.

För att verkligen mötas och inspirera måste både coach och klient ibland kunna lämna sin respektive trygghetszoner.

Coachens förmåga att skapa kommunikation med kvalitet är avgörande för coachingens utgång. Här får deltagaren möjlighet att träna på just detta.

Delmoment – Förändring och utveckling

Utveckling och förändring är levande processer som med hjälp av coaching kan ske på ett medvetet sätt.

Kunskap om utveckling och förändring är viktiga komponenter för att coachen ska kunna stödja processen. Här praktiserar vi verktyg för att stödja en hållbar förändring.

Delmoment – Nya perspektiv, nytt lärande och nytt agerande

Vi tränar praktiskt på coachens förmåga att hålla fokus på det viktiga i coachingprocessen, nämligen att skapa medvetenhet i en direkt kommunikation här och nu och uppmuntra klienten till agerande och eget ansvar.

Att utforma handlingar, planera och sätta mål är coachens kärnverktyg för att föra utvecklingen framåt.

Vi går igenom och tränar på de aspekter av coachingen som leder till lärande och konkreta resultat.

Att hantera så väl framgång som motgång är en del i ett coachmöte – och det är viktigt att coachen har verktyg för att hantera detta.

Delmoment – Diplomering

Som avslutning på Diplomerad Coach genomför deltagaren ett examensarbete.

Under examensarbetet får deltagaren tillfälle att sammanfatta och presentera de teorier, metoder och verktyg som ingått i utbildningen.

Lärare på utbildningen

Våra lärare är utbildade och ICF certifierade coacher med egen verksamhet inom coachning och personlig utveckling.

Våra lärare har högskoleutbildning inom pedagogik och kommunikation.

Utbildningsansvarig har många års erfarenhet av utbildning inom personlig utveckling och samtal.

Läs mer om våra lärare på coachutbildningen.

Internationell certifiering hos ICF

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF.
Novus coachutbildning uppfyller ICF´s utbildningskrav för certifiering på ACC- nivå.

För certifiering behöver du utöver din grundutbildning

 • 100 timmar klientcoachning
 • 10 timmar mentorcoachning
 • Inspelat och transkriberat coachsamtal
 • Samt blivit godkänd på ett kunskapstest via ICF

Läs mer på www.icfsverige.se

Utbilda dig till coach

Öppen utbildning i samarbete med Folkuniversitetet

Sedan 2013 samarbetar vi med Folkuniversitetet Stockholm för våra öppna utbildningar till Diplomerad Coach.

Utbildningen startar 2 ggr/ termin.

För nästa start se vårt kalendarium. 

Företagsanpassad coachutbildning

Behöver ni utbilda flera medarbetare på er arbetsplats?
Önskar ni implementera en coachande kultur inom hela organisationen?

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning utifrån era behov.

Jag är jättenöjd med Coachutbildningen hos Novus, det har gett mig ett helt nytt språk att använda i mötet med människor. Det har varit en väldigt utmanande, positiv, givande och rolig kurs. Jag är så glad att jag har gått den och ser fram emot mitt nästa steg som certifierad coach. /Rut Semre, Nöjd kursdeltagare, Coach

Gå den här utbildningen! Personlig utveckling och insikter som gör förändringar möjliga! Tack för ert engagemang och förhållningssätt som kursledare /Henrik Nilsson, nöjd kursdeltagare

Jag rekommenderar vart att gå utbildningen Diplomerad Coach. Den ger nya insikter, perspektiv och verktyg som är användbara både privat och i yrkeslivet. Utbildningen Diplomerad Coach är en investering i sig själv, för resten av livet. / Peter Thelander, Business Developer Scania CV AB, PT Coaching & Utveckling