Om Novus Coachutbildning

Om Novus Coachutbildning

Novus´s vision är att skapa möten med fokus på möjligheter och utveckling där

  • inre längtan och drivkrafter används för att skapa förutsättningar för individer och grupper att växa och utveckla sin fulla potential.
  • de mjuka värdena i tillvaron är ledstjärna för hållbara utvecklingsprocesser, för såväl individer som för företag
  • utvecklingsprocesser utgår från en förankring i själ och hjärta och det mänskliga mötet som plats för växande och utveckling.

Drivkrafter och visioner är en central del i Novus verksamhet. Vilka är då Novus drivkrafter? Jo, längtan efter genuina möten, glädjen och ibland även smärtsamma upplevelser av att utvecklas som människa, lära känna oss själva och våra medmänniskor. Fascination över att se individer och grupper växa och utvecklas är en stark drivkraft.  Tron på människors eget ansvar, vilja och förmåga att utvecklas är det fundament där kraften och inspirationen har sitt ursprung.

Novus vision är att med hjälp av det coachande förhållningssättet ge människor makten att ta eget ansvar för sina liv och att förverkliga sina önskningar, vilket är grunden för att ta ansvar för såväl vår egna utveckling som den utveckling som sker i de sociala sammanhang där vi befinner oss.

Ett coachande förhållningssätt till sin omgivning- medarbetare, kollegor och vänner stärker och utvecklar både relationerna och de enskilda individerna.

Marie-Louice Wallin – ICF Certifierad Coach (ACC), Ägare och utbildningsansvarig

Intresset för människor, relationer och hälsa har alltid funnits som en ingrediens i mitt liv. Mina egna erfarenheter och upplevelser av livet har varit en drivkraft till att lära mig att förstå och själv kunna påverka min hälsa, utveckla mig själv  och mina relationer. I grunden är jag utbildad förskollärare och den röda tråden i mitt yrkesliv har varit pedagogik, kreativitet och lärande.

Jag har arbetat med friskvård och personligt ledarskap i över 25 år – och brinner för att hjälpa människor att växa och utvecklas. Genom åren har jag fått förtroendet och glädjen att följa många människors resa i personlig utveckling och utbildning, genom att utforska de outnyttjade potentialerna som finns inom var och en av oss, såväl privat som yrkesmässigt.

Coaching är ett kraftfullt verktyg som fungerar i många olika sammanhang, med fokus på att människor växer då de blir sedda och lyssnade på.                        .

Det är med glädje, stolthet och inspiration jag delar med mig av min kunskap och mina erfarenheter, vilka 2009 tog formen av en egen coachutbildning,  i det egna företaget Novus (Tidigare Coaching- Heart to Heart). Våren 2011 kvalitetsgranskades och godkändes  coachutbildningen av ICF (International Coach Federation)

Kollegor och samarbetspartner

Jag har förmånen att arbeta tillsammans med mycket kompetenta kollegor och samarbetspartners.

Sedan 2013 samarbetar Novus med Folkuniversitetet Stockholm, och sedan 2o15 med Folkuniversitetet Södertälje för vår öppna utbildning Diplomerad Coach.

Mina kollegor på coachutbildningen gör att vi blir ett team med bredd gällande utbildning och erfarenhet.

En fantastisk givande och intressant utbildning både ur aspekten innehåll och upplägg. Kursledare får högsta betyg! Kan varmt rekommendera denna utbildning även om du inte just tänker dig att arbeta som coach- då kusen ger mycket självinsikt och möjlighet att reflektera. /Marie-en mycket nöjd kursdeltagare hösten 2016

Innan starten trodde jag att kursens övningspass skulle vara mer som rollspel. Men de innehöll verkligen äkta angelägenheter från oss elever. Det gjorde sessionerna realistiska och väldigt lärorika, både när jag coachade och när jag blev coachad. / Lars Holmqvist, Diplomerad coach i mars 2017

Utbildningen var verkligen riktigt bra! Den gav så mycket mer än fakta. Vilket växande, och det är bara början på resan/Carin Hellquist