Coaching för företag- Novus Coachutbildning

Personalen är företagets viktigaste resurs

Coaching för företag är ett effektivt verktyg  för att öka motivation, engagemang, ansvarstagande och personlig utveckling. Företag som erbjuder ledning och medarbetare coaching som ett verktyg för det personliga och eller yrkesmässiga  ledarskap stärker både den enskilde individen och företaget.

I vår tid, med ofta både stora och snabba förändringar och många valmöjligheter ställs stora krav på oss människor. I den komplexa och snabbt föränderliga tid vi lever, med stora krav på flexibilitet och effektivitet kan vi som individ behöva hjälp att sortera och göra hållbara val- coaching är ett kraftfullt verktyg för att skapa hållbar utveckling på det privata- och yrkesmässiga planet

En hållbar utveckling i företag, organisationer och i samhället i stort börjar med utveckling av individer.

Coaching för företag

Novus erbjuder

  • Individuell coaching för medarbetare och ledning

Coaching erbjuds med fördel både medarbetare och ledning- för att stärka hela organisationen.

Kontakta oss för ett upplägg som passar ert företag

Coachingen har gett nya insikter och perspektiv, skapat motivation och engagemang. Lars, HR ansvarig

Dina frågor har gett oss nya infallsvinklar och jag ser nya möjligheter, TACK!