Kontakt - Novus Coachutbildning

Du når oss på 070-37 440 27

eller skic­ka ett mail!

Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach och Certifierad Massör

Marie-Louice Wal­lin
ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (ACC)

Äga­re och utbild­nings­an­sva­rig