Utbilda dig till coach - Novus Coachutbildning ICF godkänd

Utbilda dig till coach

Utbilda dig till coach- en värdefull kompetens inom många yrken och positioner i arbetslivet. Coachning används som kompletterande kompetens i många yrken;  lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och  sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter m fl.

Du arbetar kanske redan med eller vill arbeta med att på olika sätt inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta  sina drivkrafter, lösa problem, fullfölja en överenskommen plan, planera och  uppnå önskade mål.

 • För dig som är personalansvarig, arbets-, grupp-, teamledare inom olika branscher och verksamhetsområden och som behöver ett kraftfullt kompletterande verktyg för motivation, inspiration och goda resultat med eget ansvar.
 • För dig som arbetar som lärare och pedagog med ungdomar och vuxna och behöver konkreta verktyg för inspiration, dialog och motivation.
 • För dig som vill arbeta med interncoachning på din nuvarande arbetsplats.
 • För dig som är psykolog, kurator, terapeut, socionom eller studie/ yrkesvägledare och vill ha coachning som ett kompletterande samtalsverktyg till din nuvarande yrkeskompetens.
 • För dig som redan arbetar med kommunikation och samtal i yrken där du i dialogen med kunden behöver utveckla din kompetens i att kunna lyssna, skapa kontakt, motivera och inspirera till handling och förändring t.ex. massageterapeut, personlig tränare, alternativterapeut m fl.
 • För dig som vill arbeta professionellt med coachning i egen regi för utveckling av individer, grupper och organisationer.

Coaching i yrkeslivet

Att utbilda dig till coach är en kompetenshöjande investering för dig såväl yrkesmässigt som privat.

Coaching används för personlig utveckling och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer. Alla som på något sätt arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommunikationen, öka sin förmåga att hantera och skapa förändringar, har nytta av coaching, både i arbetslivet och privat.

Som Diplomerad Coach kan du arbeta som professionell coach. Coaching användas som kompletterande kompetens i många yrken; lärare, ledare, chefer, personalansvariga, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer, alternativterapeuter m fl.

Ett coachande ledarskap är ett värdefullt verktyg för dagens chefer och ledare då de ska möta nya krav samt att kunna stödja den anställdes yrkesmässiga och personliga utveckling.

Välja coachutbildning

Att välja coachutbildning är en investering för dig både yrkesmässigt och privat. Att välja en coachutbildning som passar dig är viktigt för att du ska få ut mesta möjliga. Novus erbjuder dig en coachutbildning som är godkänd och kvalitetssäkrad av ICF (International Coach Federation) detta säkerställer kvalitet och kompetens på din utbildning. En ICF godkänd coachutbildning är det första steget för att blir internationellt certifierad coach.

 • ICF godkänd och kvalitetssäkrad coachutbildning
 • Små grupper, max 12 deltagare
 • Mycket träning i coaching
 • Engagerade, utbildade och ICF certifierade coacher som  handledare, med egen verksamhet inom coaching
 • Vi arbetar ”live” – vi arbetar med riktiga coachsamtal- ger dig egen personlig utveckling under utbildningen
 • Vi arbetar i triader – deltagarna är med i coachingsamtal som klient, coach och observatör – för att öka inlärningen och ge större perspektiv på coachingprocessen
 • Personlig feedback under hela utbildningen – för att stärka dig i din utveckling som coach
 • Välarbetat teoretiskt material

Se vad våra deltagare säger om vår coachutbildning

Utbildningar och kurser

Novus driver en av ICF godkänd och kvalitetsgranskning coachutbildning. Utbildningen uppfyller ICF ´s utbildningskrav vid en ansökan om internationell certifiering.

Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar.

Utbilda dig till coach