Coachande förhållningssätt- Novus Coachutbildning

Coachande förhållningssätt – kommunikation med hög kvalitet

Coachande förhållningssätt inom företaget skapar motivation och engagemang- viktiga redskap inte bara för individens utveckling utan även för företagets utveckling och effektivitet. Att samtal och gruppkommunikation håller en hög kvalitet är viktigt för att verksamheten ska fungera optimalt och för att medarbetarna ska må bra. En hållbar utveckling i företag, organisationer och i samhället i stort börjar med utveckling av individer.

Coaching frigör människors och gruppers potential genom en kreativ och öppen kommunikation som främjar engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Coaching används såväl internt inom den egna arbetsplatsen som externt i mötet med kunder, uppdragsgivare och samarbetspartners.

Företagsutbildning

Våra företagsanpassade utbildningar erbjuder teori och praktisk färdighetsträning utifrån ett coachande förhållningssätt för att skapa

 • Motivation
 • Ökad effektivitet och prestation
 • Bättre sätt att hantera konflikter
 • Bättre och tydligare kommunikation
 • Tydligare fokusering på företagets mål
 • Aktivt medarbetarskap – ökat individuellt ansvar
 • Personlig utveckling för medarbetare och ledning

Kunskaper om kommunikation och praktisk färdighetsträning i coachande förhållningssätt skapar en kreativ arbetsmiljö

 • Ökad trivsel
 • Ökat engagemang
 • Ökad delaktighet
 • Ökat ansvarstagande
 • Ökad effektivitet

Kontakta oss för ett upplägg som passar ert företag

Vi har efter kursen fått många konkreta verktyg som vi kan använda för att bygga upp ett arbetssätt kring våra tolkelever/ Hanna Jarl Tolkcentralen Sörmland

Marie-Louice är en fantastisk lärare, mentor och coach. Jag har fått möjligheten att insupa den kunskap, visdom och nyfikenhet som Marie-Louise delar med sig av i sitt sätt att utbilda och kan varmt rekommendera henne både som lärare och coach / Susanne Schioler

Kursen har varit en medvetandehöjare beträffande konstruktiva samtal, både professionellt och privat/ Rosenfågel, Maria