Sedan 2013 sam­ar­be­tar Novus Coach­ut­bild­ning med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm.

Vi har fått det sto­ra för­tro­en­det att lot­sa många del­ta­ga­re, genom före­läs­ning­ar, prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning, reflek­tio­ner och feed­back, på resan till diplo­me­rad coach.

Se vad fle­ra del­ta­ga­re säger om Novus Coachutbildning

Coach­kom­pe­tens gör skillnad

Rekom­men­da­tio­ner - Novus Coachutbildning