Rekommendationer Novus Coachutbildning

Sedan 2013 samarbetar Novus Coachutbildning med Folkuniversitetet Stockholm.

Vi har fått det stora förtroendet att lotsa många deltagare, genom föreläsningar, praktisk färdighetsträning, reflektioner och feedback, på resan till diplomerad coach.

Så här säger Frida
Kompetenta ledare med olika bakgrund som kompletterar varandra mycket bra. En personlig känsla och genuint engagemang fortlöper genom hela utbildningen. Bra feedback/ återkoppling ges genom hela utbildningen. Öppna för att själva få feedback och förbättras genom den. Novus leder utbildningen genom hjärta och personligt engagemang. TACK! / Frida