Har vi råd att inte lyssna på varandra? - Novus Coachutbildning