Reflektion är en självklar ingrediens i coaching – i en värld som snurrar allt snabbare - Novus Coachutbildning