Utbilda dig till coach

Utbilda dig till coach!

 Novus  erbjuder utbildningar för dig som vill             

  • bli en god samtalspartner i möten med människor
  • använda ett coachande förhållningssätt för att att inspirera, motivera  och utveckla människor/ grupper
  • skapa en ny bana i ditt yrkesliv eller utvecklas inom ditt nuvarande yrke
  • arbeta som professionell och certifierad coach

ICF-godkänd coachutbildning med möjlighet till internationell certifiering

Novus´s mål är att ge dig teorier, metoder,  verktyg och praktisk färdighetsträning för att arbeta med coachning på ett  professionellt och kvalitetssäkert sätt. Du får  med dig verktyg för att  utveckla din förmåga att kommunicera och få en högre kvalité i mötet med  människor. Du får verktyg för att skapa goda möten, möten som utvecklar och  motiverar.

Varför utbilda dig till coach?

Du arbetar kanske redan med eller vill arbeta  med att på olika sätt inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta  sina drivkrafter, lösa problem, fullfölja en överenskommen plan, planera och  uppnå önskade mål. Coachning används som kompletterande kompetens i många yrken;  lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och  sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter m fl.

  • För dig som är personalansvarig, arbets-, grupp-, teamledare inom olika branscher och verksamhetsområden och som behöver ett kraftfullt kompletterande verktyg för motivation, inspiration och goda resultat med eget ansvar.

  • För dig som arbetar som lärare och pedagog med ungdomar och vuxna och behöver konkreta verktyg för inspiration, dialog och motivation.

  • För dig som vill arbeta med interncoachning på din nuvarande arbetsplats.

  • För dig som är psykolog, kurator, terapeut, socionom eller studie/ yrkesvägledare och vill ha coachning som ett kompletterande samtalsverktyg till din nuvarande yrkeskompetens.

  • För dig som redan arbetar med kommunikation och samtal i yrken där du i dialogen med kunden behöver utveckla din kompetens i att kunna lyssna, skapa kontakt, motivera och inspirera till handling och förändring t.ex. massageterapeut, personlig tränare, alternativterapeut m fl.

  • För dig som vill arbeta professionellt med coachning i egen regi för utveckling av individer, grupper och organisationer.

 

 

sokrates

Jag kan inte lära någon någonting. Jag kan bara få dem att tänka,
vilket är mycket mer värt än att förmedla min egen vision

                                                                                            Sokrates 477 f Kr

Skriv gärna din kommentar här: