Artiklar - Sida 2 av 2 - Novus Coachutbildning
2016-01-01

Coachande ledarskap – ett ledarskap i tiden

 Coachande ledarskap- ett  ledarskap i tiden. Varför? För att snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer tydliga krav på individens förmåga att leda sig själv. Ett coachande […]
2015-11-06

Förändring och utveckling – Hot eller möjlighet?

Förändring och utveckling är ledord i dagens moderna samhälle.  Förändringar och utveckling kan upplevas väldigt olika av olika personer – somliga känner inspiration medan andra känner […]
2015-04-09

Personlig utveckling – varför behöver vi det?

Komplexitet och förändring I vårt allt mer komplexa och snabbt föränderliga samhälle har behovet av personlig utveckling ökat. Alla ställs vi inför ett större ansvar och […]
2015-02-17

Vad gör en coach, egentligen?

Vad gör en coach, egentligen? Coachens främsta uppgift är att göra klienten framgångsrik i sin egen förändringsprocess. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren […]