Artiklar - Sida 2 av 2 - Novus Coachutbildning
2017-03-09

Coaching – Vad, hur och när?

  Coaching- vad, hur och när? Coaching är ett kreativt och tankeprovocerande samarbete för ökad livskvalitet, målfokusering och effektivare lärande   Vad? Coaching är ett kreativt […]
2016-10-09

Intresse och nyfikenhet – verktyg för coachen

Hur påverkas du i ett möte med någon som verkligen är intresserad av just dig? De flesta av oss upplever detta mycket positivt och jag-stärkande. Att […]
2016-02-09

Coaching och hjärnan

Vår hjärna – inte alltid så klok och logisk Coaching och hjärnan är kraftfulla tillsammans. Det forskas i dag mycket kring hur vår hjärna fungerar. Den […]
2016-01-01

Coachande ledarskap – ett ledarskap i tiden

 Coachande ledarskap- ett  ledarskap i tiden. Varför? För att snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer tydliga krav på individens förmåga att leda sig själv. Ett coachande […]
2015-11-06

Förändring och utveckling – Hot eller möjlighet?

Förändring och utveckling är ledord i dagens moderna samhälle.  Förändringar och utveckling kan upplevas väldigt olika av olika personer – somliga känner inspiration medan andra känner […]
2015-04-09

Personlig utveckling – varför behöver vi det?

Komplexitet och förändring I vårt allt mer komplexa och snabbt föränderliga samhälle har behovet av personlig utveckling ökat. Alla ställs vi inför ett större ansvar och […]
2015-02-17

Vad gör en coach, egentligen?

Vad gör en coach, egentligen? Coachens främsta uppgift är att göra klienten framgångsrik i sin egen förändringsprocess. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren […]